web analytics
Hizmet Saatleri
Pzts-Cuma
08:30 - 18:30
Cumartesi:
09:00 - 13:00

Telefon: 0850 318 43 53
Eposta: info@yuvamkonteyner.com.tr
Adres: Balçık Mah, Organize Cad, No: 24, Gebze, Kocaeli

İmar Ne Demek? İmar Durumu Nasıl Sorgulanır?

İmar Nedir?

İmar planı ne anlama gelir, imar durumu nasıl sorgulanır gibi sorular, özellikle arsa satın alacak veya mevcut arsasının durumunu öğrenmek isteyenler için oldukça önemlidir. Ancak, birçok kişi bu konuda yeterli bilgiye sahip değildir.

İmar, bir yerin bayındırlaşması ve insanların yaşaması için uygun hale getirilmesi anlamına gelir. İmar etme, yapılaşma veya şehirleşme olarak da adlandırılır. Ülkemizde imar şartları, kanunlarla belirlenmiştir ve yapılaşmayı kontrol altına almayı amaçlar. İmar edilecek yerlerin belli standartları taşıyıp taşımadığı kontrol edilerek şehirleşme süreci yönetilir.

Bir yerin imarlı olması, oradaki yapılaşmanın mevcut şartlara uygun olarak yapılabileceğine dair onaylı olduğunu gösterir. İmar planları aracılığıyla yürütülen yapılaşma süreci, imar planlarının onaylanmasıyla başlar.

Bu nedenle, imar durumunu öğrenmek isteyenlerin, yerleşim yeri ile ilgili resmi konularda doğru bilgiye sahip olması gerekir. Villa Yapı gibi lider markaların hazırladığı bilgilendirici içerikleri inceleyerek imar konusunda bilinçlenmek mümkündür.

İmar Planı nedir?

İmar planı, bir bölgenin yaşama uygun hale getirilebilmesi için düzenlenen belgedir. Bu belge, çevre, fen ve sağlık şartlarına uygunluğunu sağlamak amacıyla yapılaşmanın nasıl gerçekleşeceğini gösterir. İmar planı, aynı zamanda bir yol haritası niteliği taşır ve üzerinde inşaatla ilgili detayları içeren malzemelerden kask, gönye ve metre gibi unsurları da barındırır.

İmar planı, nüfusu 10 binin üzerinde olan yerleşim birimlerinde zorunlu olarak düzenlenir. Ancak nüfusu bu rakamın altında olan yerlerde de il merkezi ya da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından imar planına ihtiyaç duyulabileceği tespit edilen yerlerde imar planı yapılması gerekmektedir.

İmarsız arsalar içinse, prefabrik ev yapımı gibi çözümler sunulabilir. Ancak bu konuda detaylı bilgi için “İmarsız Arsaya Prefabrik Ev Yapılır Mı?” başlıklı içeriğe bakmak gerekmektedir.

İmar planları, 4 farklı türde düzenlenir. Bu türler şunlardır:

  • Mekansal Strateji Planı: Ülke genelinde yapılan imar planlarıdır. 1/250.000 – 1/500.000 ölçekli haritalar üzerinde hazırlanır.
  • Çevre Düzeni Planı: En az bir il veya havzayı kapsayan, 1/25.000 – 1/100.000 ölçekli imar planlarıdır.
  • Nazım İmar Planı: Bölge veya çevre düzeni planlarına uygun olarak hazırlanan, genellikle 1/5000 ölçekli imar planlarıdır. Gelecekte olması muhtemel nüfus yoğunluğunu, yapı yoğunluğunu ve ulaşım sistemleri gibi konuları incelemek üzere detaylı raporlarla desteklenir.
  • Uygulama İmar Planı: Nazım imar planına uygun olarak hazırlanan, 1/1000 ölçekli imar planlarıdır. Kadastral durumlar, yapı adaları, yapılaşma düzeni gibi ayrıntıları gösterir.

İmar Durumu Nasıl Öğrenilir?

Bir taşınmazın imar durumunu öğrenmek için çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Bunlar şunlardır:

  1. Belediye: Taşınmazın bağlı olduğu belediyeye giderek imar durumu hakkında bilgi alınabilir. Belediyenin imar ve şehircilik müdürlüğü veya ilgili birimlerine başvurarak taşınmazın hangi imar planında olduğunu, kullanım amacını ve emsal değerini öğrenebilirsiniz.
  2. Tapu Müdürlüğü: Taşınmazın tapu kaydında imar durumuyla ilgili bilgi yer almaktadır. Tapu müdürlüğüne giderek taşınmazın tapu kaydını görüntüleyebilir veya taşınmazın imar durumunu gösteren belgeyi talep edebilirsiniz.
  3. İmar Haritası: İmar haritası, taşınmazın imar durumu hakkında bilgi alabileceğiniz önemli bir kaynaktır. İnternet üzerinden ya da belediyelerden temin edebileceğiniz imar haritası ile taşınmazın imar durumu, kullanım amacı, emsal değeri gibi bilgilere erişebilirsiniz.
  4. İmar Barışı: 31 Aralık 2017 tarihinden önce kaçak olarak yapılmış olan yapıların kayıt altına alınması ve yasal hale getirilmesi için çıkarılan İmar Barışı kanunu kapsamında, taşınmazın imar durumu hakkında bilgi alınabilir.
  5. İnşaat Müteahhitleri: Taşınmazın inşaatını yapan müteahhitlerin, taşınmazın imar durumu hakkında bilgi sahibi olabilecekleri düşünülebilir. Ancak müteahhitlerin güncel olmayan ya da eksik bilgiler verebileceği de unutulmamalıdır.

Taşınmazın imar durumunu öğrenmek için en sağlıklı yöntem, belediye veya tapu müdürlüğüne başvurmaktır. Bu sayede taşınmazın imar durumu hakkında güncel ve doğru bilgiye ulaşabilirsiniz.

Product Enquiry