web analytics
Hizmet Saatleri
Pzts-Cuma
08:30 - 18:30
Cumartesi:
09:00 - 13:00

Telefon: 0850 318 43 53
Eposta: info@yuvamkonteyner.com.tr
Adres: Balçık Mah, Organize Cad, No: 24, Gebze, Kocaeli

Aciz vesikası nedir?

Aciz vesikası, icra dairesi tarafından düzenlenen resmi bir belge olup, borçlunun yasal olarak takip edilen alacağını ödemek için yeterli malvarlığına sahip olmadığını belirtir.

Başka bir deyişle, aciz vesikası, icra takibinin sonucunda alacaklıya, ödenmeyen borç miktarını gösteren ve icra dairesi tarafından verilen bir belgedir.

Aciz vesikasında, alacaklının ödenmeyen borcu, faizi ve takip masrafları yer alır.

Aciz vesikasını düzenleme yetkisi, icra takibini yürüten icra dairesine aittir.

Aciz vesikasının iki türü vardır:

  1. Geçici Aciz Vesikası: Haciz sırasında, borçlunun haczedilebilir varlıkları bulunsa da, bu varlıkların uygun değerleri, takip edilen alacağı karşılamayacağı durumunda, bu durumu belirleyen haciz tutanağı geçici aciz vesikası niteliğindedir.

Burada aciz vesikası, haciz sırasında verildiği için kesin nitelikte değildir. Çünkü borcun tam olarak karşılanıp karşılanmayacağı ancak varlıkların satışından sonra anlaşılacaktır.

Geçici aciz vesikasının verilmesinin tek sonucu, iptal davası açılabilmesine olanak sağlamasıdır.

  1. Kesin Aciz Vesikası: Kesin aciz vesikası iki şekilde düzenlenir.

İlk olarak, haczedilen varlıklar satılır ve elde edilen bedel alacaklı(lar) arasında paylaştırılır. Ardından, tam olarak tahsil edilemeyen borcu olan alacaklıya kesin aciz vesikası düzenlenir.

İkinci olarak, haciz sırasında borçlunun haczedilebilir hiçbir varlığı bulunmazsa, bu durumu tespit eden haciz tutanağı, 143. Maddeye göre kesin aciz vesikası niteliğindedir. Bu durumda, alacaklıya ayrı bir aciz vesikası düzenlenip verilmez.

Yukarıdaki içerik, benzersizlik ve özgünlük sağlamak amacıyla yeniden ifade edilmiştir.

Aciz vesikası nasıl alınır?

Aciz vesikası almak için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekmektedir:

  1. İcra Takibi Başlatın: İlk olarak, borçlunun ödenmeyen alacağınızı tahsil etmek için icra takibi başlatmanız gerekmektedir. Bunun için alacaklı olduğunuz belgelerle birlikte icra müdürlüğüne başvurmanız gerekmektedir.
  2. İcra Takibi Sürecini İzleyin: İcra takibi sürecinde, icra dairesi, borçlunun mal varlığını araştırarak takibe konu olan alacağınızı tahsil etmeye çalışacaktır. Borçlunun mal varlığının yetersiz olduğu durumlarda aciz vesikası düzenlenebilir.
  3. İcra Dairesine Başvurun: İcra takibi sırasında, borçlunun mal varlığının yetersiz olduğunu düşünüyorsanız, icra dairesine başvurarak aciz vesikası talebinde bulunmanız gerekmektedir. Başvurunuzda, borçlunun mal varlığı durumunu ve tahsil edilemeyen alacağınızı belirtmelisiniz.
  4. Gerekli Belgeleri Sunun: Aciz vesikası talebinde bulunduğunuzda, icra dairesi tarafından istenebilecek belgeleri sunmanız gerekmektedir. Bu belgeler genellikle alacak miktarını, takip edilen alacağı, faizleri ve takip masraflarını içeren belgelerdir.
  5. Aciz Vesikasını Alın: İcra dairesi, başvurunuzun değerlendirmesinin ardından, borçlunun mal varlığının yetersiz olduğunu tespit ederse, size aciz vesikasını düzenleyecektir. Bu belge, ödenmeyen alacağınızı, faizleri ve takip masraflarını içerecektir.

Unutmayın ki aciz vesikası, borçlunun mal varlığının yetersiz olduğunu belgeleyen bir belgedir ve tahsilat garanti

Product Enquiry